gtag('config', 'AW-929035118');
ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

English

Liên hệ chúng tôi

+ 86-13302388256

+ 86-13302388256

020-62107082

020-62107082

Làng Vô Tích, thị xã Zhongluotan, Bạch Vân, Quảng Châu, Quảng Đông

Làng Vô Tích, thị xã Zhongluotan, Bạch Vân, Quảng Châu, Quảng Đông

Zhihaolab@supplierslab.com

Zhihaolab@supplierslab.com

Zhihaolab@hotmail.com

Zhihaolab@hotmail.com
  • ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

Trường hợp

Khách hàng từ
Ông B.RAHAMATHULLA - Dubai Said:
Chúng tôi đã hợp tác với ZHIHAO LAB FURNITURE LTD trong nhiều năm, đó là một đối tác đáng tin cậy.
Ông Langdon -Ghana Said:
Từ năm 2010, chúng tôi bắt đầu kinh doanh thắng lợi từ ZHIHAO LAB FURNITURE, chúng tôi mua đồ dùng phòng thí nghiệm trường học, và đồ nội thất văn phòng từ họ. Nó thực sự chất lượng tốt, và dịch vụ tốt.
Ông Liam- Canada cho biết:

ZHIHAO LAB FURNITURE là một nhà máy tốt. Sản phẩm nội thất phòng thí nghiệm chất lượng cao. Quan trọng hơn, nhóm dịch vụ của họ sẽ làm theo tất cả các chi tiết.


Ecmictics Biotech lab funitures
Ghana lab funitures
Ecmictics Biotech
Ghana
Qalam University College
Sai Mei Cosmetics Limited Company
Qalam University College
Sai Mei Cosmetics Limited Company
Medisch Lab
Guangzhou University lab furnitures
Medisch Lab
Guangzhou University
Sun Yat-Sen University lab furnitures
South China Agricultural University lab furnitures
Sun Yat-Sen University
South China Agricultural University
ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD