gtag('config', 'AW-929035118');
ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

English

Liên hệ chúng tôi

+ 86-13302388256

+ 86-13302388256

020-62107082

020-62107082

Làng Vô Tích, thị xã Zhongluotan, Bạch Vân, Quảng Châu, Quảng Đông

Làng Vô Tích, thị xã Zhongluotan, Bạch Vân, Quảng Châu, Quảng Đông

Zhihaolab@supplierslab.com

Zhihaolab@supplierslab.com

Zhihaolab@hotmail.com

Zhihaolab@hotmail.com
  • ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

Kho lưu trữ hóa học

Đó là một loại tủ lưu trữ trong phòng thí nghiệm cho các hóa chất hoặc thuốc khác nhau. Tủ an toàn công nghiệp của chúng tôi bao gồm các tủ cháy dễ cháy, tủ ăn mòn, tủ phòng thí nghiệm kim loại. Liên hệ với bộ phận kinh doanh của chúng tôi cho các tủ chứa hóa chất thích hợp.
ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD