ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

English

Liên hệ chúng tôi

+ 86-13302388256

+ 86-13302388256

020-62107082

020-62107082

Làng Vô Tích, thị xã Zhongluotan, Bạch Vân, Quảng Châu, Quảng Đông

Làng Vô Tích, thị xã Zhongluotan, Bạch Vân, Quảng Châu, Quảng Đông

Zhihaolab@supplierslab.com

Zhihaolab@supplierslab.com

Zhihaolab@hotmail.com

Zhihaolab@hotmail.com
  • ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

Làm sạch Quạt

ZHIHAO cung cấp mui xe dọc laminar và mui xe dòng ngang ngang. Nó có thể cung cấp 100 sạch sẽ (khu vực hoạt động), để đảm bảo sản xuất các yêu cầu vệ sinh môi trường.
ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD