ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

English

Liên hệ chúng tôi

+ 86-13302388256

+ 86-13302388256

020-62107082

020-62107082

Làng Vô Tích, thị xã Zhongluotan, Bạch Vân, Quảng Châu, Quảng Đông

Làng Vô Tích, thị xã Zhongluotan, Bạch Vân, Quảng Châu, Quảng Đông

Zhihaolab@supplierslab.com

Zhihaolab@supplierslab.com

Zhihaolab@hotmail.com

Zhihaolab@hotmail.com
  • ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

Trạm tắm và Trạm rửa mắt Khẩn cấp

Các thiết bị này có thể được rửa khẩn cấp hoặc vòi hoa sen Khi hóa chất độc hại tràn vào cơ thể của nhân viên, mặt, mắt. Chức năng chủ yếu là để tránh gây thiệt hại thêm bởi các chất hóa học. Mỗi phòng thí nghiệm phải cài đặt thiết bị an toàn để bảo vệ người lao động.
ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD